De wijk Ondiep kent vele verkeersknelpunten. Om deze te kunnen oplossen dienen deze eerst in beeld te zijn. Helpt u mee deze in kaart te brengen?