De wijk Ondiep is afgelopen jaren sterk van karakter aan het veranderen. Grootschalige renovatie, verhuizingen, maar ook door nieuwbouw.

De samenstelling van de wijk veranderd. Er komen meer bewoners en meer gezinnen wonen. Hier is de wijk vanuit een verkeerskundig oogpunt nog niet op ingericht. Daarnaast is Ondiep samen met Pijlsweerd gelegen tussen de invalswegen van Utrecht naar het centrum toe. Dat betekent dat al het verkeer voor het centrum via onze wijk moet kan rijden.

De verkeerswerkgroep wil het algemene aanspreekpunt zijn voor alle verkeersontwikkelingen in de wijk Ondiep voor zowel de bewoners als voor de gemeente. De verkeerswerkgroep bestaat uit verschillende mensen uit de wijk en is ontstaan uit diverse ‘straat’ verkeersgroepen die elke voor hun eigen straat meedachten. In de verkeerswerkgroep Ondiep zijn die krachten gebundeld. Daarmee heeft de verkeerswerkgroep ook een grote achterban, want elk lid heeft in haar eigen omgeving ook een (verkeers)groep.

De verkeerswerkgroep Ondiep bekijkt de verkeersproblematiek integraal, betrekt bewoners en doet voorstellen voor oplossingen. De verkeerswerkgroep zet zich in om te komen tot logische en gedragen ideeën die door de bewoners zijn geformuleerd. De gemeente (en de politiek) kunnen daarmee haar voordeel doen.

Wilt u meedenken? Neem dan contact met ons op.