Bewoner van de Laan van Chartroise zijn bezorgd om de veiligheid van fietsers en voertgangers in hun straat. Daarom zijn die bewoners een petitie gestart (https://laanvanchartroiseveilig.petities.nl/), waarin de gemeente Utrecht wordt opgeroepen om op korte termijn maatregelen te nemen om deze laan veiliger voor Fietsers en de voetgangers te maken.

De verkeersgroep Ondiep is een samenwerking van verschillende mensen uit de hele wijk Ondiep. Wij kijken op wijkniveau naar de (verkeers)plannen van de gemeente Utrecht en proberen positief kritisch mee te denken. Vanuit de verkeersgroep Ondiep ondersteunen wij deze petitie dan ook van harte, aangezien ook wij constateren dat de veiligheid op de Laan van Chartroise in het geding is. Graag zouden wij zien dat de gemeente niet alleen deze laan onder handen neemt, maar ook de straten in het verlengde daarvaan (Omloop, Ahornstraat en Royaards van den Hamkade). Hiermee wordt de gehele zogeheten stemvork veiliger.

 

De verkeersgroep Ondiep

Steun voor Petitie Laan van Chartroise