Bijna een jaar gelden hebben verschillende bewonersverenigingen samen met de ondernemers een oproep gedaan om de Straatweg veiliger, leefbaarder en aantrekkelijker te maken. Wij zijn blij dat toen binnen de gemeente snel gehoor is gegeven aan die oproep. Meteen na de zomer 2016 is er een participatie traject gestart. Er is een website opgericht om de knelpunten op de Straatweg te verzamelen en te analyseren. Hier zijn bijna 1000 reacties geplaatst. In oktober 2016 volgde de presentatie van de drie ontwerpen van een nieuw beoogd profiel van de straat.

 

We willen kort ingaan op de verschillende ontwerpen (en onderdelen ervan) zoals die nu voor ons en u liggen. Daarbij geven wij wat wij goed vinden en wat wij denken beter kan. Wij hopen door middel van dit advies een positieve bijdrage aan de herinrichting van de Straatweg te geven.

 

Ons standpunt

De verkeerswerkgroep Ondiep is zeer positief over het opnemen van 5 pleinen in de Amstedamsestraatweg. Dit zal vanuit onze optiek de leefbaarheid en veiligheid vergroten.

Het plan kan, volgens de verkeerswerkgroep, nog positiever uitvallen als rekeningen houden wordt met:

  • Het nemen van maatregelen t.b.v. de leefbaarheid en veiligheid op het deel tussen het spoorviaduct en de Plantage. Dit stuk kent namelijk enkele verkeersonveilige en drukke kruisingen (bijvoorbeeld met de Acaciastraat). Om de gehele Straatweg in een veilig en geloofwaardig (30 km/h) gebied te veranderen is het zeer wenselijk ook dit deel van de Straatweg mee te nemen bij de herinrichting.
  • Het (deels) laten vallen van parkeerplaatsen langs de straat creĆ«ert veel meer ruimte in het profiel die benut kan worden voor meer verblijfskwaliteit. Bij kruispunten wordt daarmee veel meer overzicht gegeven voor verkeersdeelnemers die de Straatweg willen oversteken. Zeker op het smalste stukje Straatweg, tussen Acaciastraat en Viaduct, is dit een wenselijke toekomstige situatie. Dit gebied is in het nieuwe bestemmingsplan als woon-, ontwinkelgebied aangeduid en de bewoners kunnen niet (met een parkeervergunning) op de Straatweg parkeren. Om de parkeerplekken niet meer te faciliteren kan een duidelijk signaal afgegeven worden aan de ondernemers, een win-win situatie dus.
Van Plannen tot Pleinen